Landsvägscykel

Från 500 kr / dag

Prissättning per dag VS: Landsvägscykel
1 - 7 dagar : 500 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal
Såld av : VeloStore Kategori: Etikett:

Beskrivning

LAPIERRE SENSIUM 300 DISC

  • Frame: SENSIUM AL SUPREME 5 DISC
  • Cas­set­te: SHIMANO HG500 10s 11–34T
  • Rear Derail­leur: SHIMANO TIAGRA RD-R4700GS, 10s
  • Hand­le­bar: LP 6061DB 760MM, 15MM RISE, 31.8 BAR BORE
  • Whe­el­set: MACH1 GRAVEL 17 / SHIMANO Cen­ter­lock 32H

Hyresvillkor

ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK.

Ålders­gräns för att hyra Cykel hos oss är 15 år. Noll­to­le­rans vad gäl­ler alko­hol och droger!

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för:

  • Ska­da på hyres­ob­jekt, egendom.
  • Stöld eller för­lust av hyres­ob­jekt ersät­tas till fullvärde.
  • Hyres­ob­jek­ten får icke vida­reut­hy­ras, utlå­nas, pant­sät­tas, över­lå­tas eller på annat sätt avhändas.
  • Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick och på sam­ma plats som vid utlämnandet.
  • Om hyres­ob­jek­tet ej åter­läm­nas på avta­lad tid utgår en för­se­nings­av­gift på 500:- kr per påbör­jat dag.